MINH KỲ GẶP ĐẠI DIỆN POLIFARMA - THỔ NHĨ KỲ

MINH KỲ GẶP ĐẠI DIỆN POLIFARMA

Ngày 10/5/2019, Minh Kỳ hân hạnh được đón tiếp Miss. Madina Luldasheva (Expost Specialist) và Mr. Servet Aksu ( Marketing & Sales Manager) của công ty Polifarma từ Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm và làm việc.

                    Miss. Madina Luldasheva (Expost Specialist) và Mr. Servet Aksu ( Marketing & Sales Manager) 

 

 

                       

 

 

Các tin khác :
NHỮNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG
MINH KỲ GẶP ĐẠI DIỆN CÔNG TY ALTAN - TÂY BAN NHA
ALTAN - MINH KỲ
MINH KỲ & ĐẠI DIỆN GALENICUM VITAE, S.L - TÂY BAN NHA
MINH KỲ & NEURAXPHARM - TÂY BAN NHA