MINH KỲ GẶP ĐẠI DIỆN POLIFARMA

MINH KỲ GẶP ĐẠI DIỆN POLIFARMA

Ngày 10/5/2019, Minh Kỳ hân hạnh được đón tiếp Miss. Madina Luldasheva (Expost Specialist) và Mr. Servet Aksu ( Marketing & Sales Manager) của công ty Polifarma từ Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm và làm việc.

                    Miss. Madina Luldasheva (Expost Specialist) và Mr. Servet Aksu ( Marketing & Sales Manager) 

 

 

                       

 

 

Các tin khác :
Mình Kỳ Và Đại Diện GALENICUM VITAE, S.L - Tây Ban Nha
Lesvi Pharma - Tây Ban Nha
Minh Kỳ & S.J.A. PHARM LTD Hy Lạp
ATABAY - Thổ Nhĩ Kỳ
Galenicum _ Tây Ban Nha