MINH KỲ & ĐẠI DIỆN GALENICUM VITAE, S.L - TÂY BAN NHA

Galenicum Vitae, S.L - Tây Ban Nha.

Hình ảnh làm việc của Mr. Eduardo Gual - International Regional Manager và Mr. Sergio Malagrida - International Manager tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ, ngày 27 tháng 02 năm 2019.

                            Mr. Eduardo Gual - International Regional Manager và MrSergio Malagrida - International Manager

Các tin khác :
MINH KỲ GẶP ĐẠI DIỆN POLIFARMA - THỔ NHĨ KỲ
MINH KỲ & NEURAXPHARM - TÂY BAN NHA
MEDICAIR, GREECE - MINH KỲ
MINH KỲ & ATABAY - THỔ NHĨ KỲ
MINH KỲ & GALENICUM - TÂY BAN NHA