Mình Kỳ Và Đại Diện GALENICUM VITAE, S.L - Tây Ban Nha

Galenicum Vitae, S.L - Tây Ban Nha.

Hình ảnh làm việc của Mr Eduardo Gual - International Regional Manager và Sergio Malagrida - International Manager tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ, ngày 27 tháng 02 năm 2019.

                            Mr Eduardo Gual - International Regional Manager và Sergio Malagrida - International Manager

Các tin khác :
MINH KỲ GẶP ĐẠI DIỆN POLIFARMA
Lesvi Pharma - Tây Ban Nha
Minh Kỳ & S.J.A. PHARM LTD Hy Lạp
ATABAY - Thổ Nhĩ Kỳ
Galenicum _ Tây Ban Nha